Нововведения информационных технологий 2017


Визначення поняття технології Словник іншомовних слів визначає технологію як сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводжують ці види робіт.
Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.

Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.
Перевагами цих програмних засобів є відкрита ліцензія на використання і, відповідно, відсутність витрат на програмне забезпечення та широкі можливості.

Послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій, це: а) виробничий процес в) технічний процес б) технологічний процес г) дослідницький процес 6.
- 16 - 2.