6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Зберігання інформації передбачає наявність носія.
В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.

Знання в цьому сенсі є інформацією, яка зберігається в пам’яті систем штучного інтелекту, містить в собі відомості про об’єкти і зв’язки предметної області, процеси взаємодії об’єктів в часі і просторі, якаміститьправила, на основі яких виконується логічне доведення.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.

Найпоширенішими системами штрих-кодування є: а) UPS, EAN в) USB,UPS б) MAN, WAN г) MIS, ERP 2.
Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.