Нововведения информационных технологий 2017


► Поняття процесу і його компоненти.
Так, наприклад, для систематизованої обробки значних обсягів табличних даних на ПК під управлінням операційних систем сімейства Microsoft Windows використовуються процесори електронних таблиць (ЕТ) Microsoft Excel, спеціалізовані програмні пакети StatSoft Statistica, StatGraphics Plus, SPSS SigmaPlot та інші.

Життєвий цикл знань.
Регресія використовується для встановлення залежності в чинниках.

...
Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.