6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Разом з цим, процесор ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримує імпорт, обробку і збереження даних у форматах файлів процесора ЕТ Microsoft Excel – файлах формату *.xls.
Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.

Види інформації.
Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.

В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.
Специфіка сучасних вимог до обробки інформації робить безсилим як статистичні, так і експертні підходи в багатьох практичних областях, у тому числі і економічних.