Нововведения информационных технологий 2017


Життєвий цикл об’єктів технології передбачає їх наступну трансформацію: інформація ↔ дані, дані ↔ знання та знання ↔ знання, що складає інформаційний процес.
- 4 - Тенденція об’єднання комп’ютерів у мережі на сьогоднішній день набула завершеного вигляду, що втілилось у активний розвиток ІТ комп’ютерних мереж і, в тому числі, всесвітньої мережі Інтернет, а також галузі електронної комерції.

Її можна використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю об’єкта.
Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.

Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які зчитуються в одному напрямі (по горизонталі).
– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.