Нововведения информационных технологий 2017


Це такі як: символ, реквізит, показник, інформаційне повідомлення, інформаційний масив, інформаційний потік, інформаційна підсистема, інформаційна система.
Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.

Для забезпечення однозначності поняття показників, що використовуються різними організаціями, існує загальнодержавний класифікатор техніко- економічних і соціальних показників (ЗКТЕСП).
Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.

За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.
Послідовні шаблони – встановлення закономірностей між пов’язаними у часі подіями Розглянуті вище задачізнайшли широке застосування при видобуванні знань економічного характеру.