6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Реквізити можуть бути різного типу: числового, текстового, логічного, дата тощо.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.

Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.
Тому така програма, що відтворює роботу частини “беземоційного” мозку не зможе розв’язати навіть елементарні тести на мислення, наприклад, тест Тьюринга.

В більшості випадків товари з однаковим призначенням (але різною ціною) поділяються на групи: товари для покупців з низьким рівнем достатку, середнім та високим.
Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.