Нововведения информационных технологий 2017


Метою введення цього поняття є об’єднання різних технологій, пов’язаних із процесом існування об’єкту в єдину метатехнологію, в якій визначені закони перетворення рольових функцій, компонентів локальних технологій.
Нейромережа складається з декількох шарів: вхідний, внутрішній (прихований) і вихідний шари.

Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.

Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.