Нововведения информационных технологий 2017


Дехто з вчених стверджує, що воно може виникнути само собою.
Створення нового інформаційного продукту, як правило, вимагає видобування знань шляхом обробки і узагальнення різнотипних даних економічного характеру, отриманих із різних джерел.

У відповідності до фаз він представляється наступними інформаційними процесами: 1) збір і реєстрація даних; 2) передача даних; 3) переробка та збереження даних; 4) підготовка даних для оцінки та інтерпретації; 5) пошук даних відповідно до запиту; 6) трансформація знань через інформацію в дані.
З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.

Інформація, дані, знання як об’єкти технології 1.1.
Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.