Нововведения информационных технологий 2017


Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.
Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.

Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.
Об’єкти всередині кластера повинні бути “подібними” один на одного і відрізнятися від об’єктів, що увійшли до інших кластерів.

Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.
До числа таких користувачів відносяться прикладні програмісти, аналітики, оператори, системні програмісти, обслуговуючий персонал – вони є проміжними користувачами.