6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).
Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.

– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.

Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування.
Часто при видобуванні знань основну увагу приділяють механізмам аналізу даних, не враховуючи важливість попередньої обробки та очищення даних.