6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.
- 61 - Насамперед, навчання HTM-системи є доволі складним процесом.

Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.
Програмний пакет містить інструменти для створення і виконання додатків, модельованих кортексоподібними структурами, згідно з термінологією Numenta – HTM- системами, а також вихідні коди на C++ та Python, документацію та приклади.

► Опишіть реляційну модель даних.
Реквізит-основа (сума, дата, ціна) розкриває абсолютне або відносне кількісне значення реквізиту-ознаки.