Нововведения информационных технологий 2017


Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.

Хоукінза, поняття передбачення отримує розширене трактування, згідно з яким його перевірка може виконуватися практично миттєво.
Декомпозиція основної мети включає: 1.1.

Тому значний інтерес має визначення інваріантів технологій, тобто опорних структур даних і процесів, які можуть бути досить стабільними властивостями і характеристиками гнучкої інформаційної технології.
Серед провідних вчених, розробників цього напряму, слід зазначити Джеффа Хоукінза (Jeff Hawkins), який приймав активну участь у розробці концепції КПК.