Нововведения информационных технологий 2017


Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.

Розглянуто також основні технології, що використовуються на кожному з етапів життєвого циклу ІС, для оптимізації процесів її проектування та функціонування.
Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.

Кількість договірних держав Угоди становить 53.
Дерево рішень будується за певним алгоритмом.