Нововведения информационных технологий 2017


29-ю державами.
Це особливо важливо для етапу проектування баз даних при виділенні інформаційних об’єктів і структурних зв’язків між ними.

Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).
Дерево цілей описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми.

Слабоструктуровані задачі містять як кількісні, так якісні змінні, для них можна частково розробити структуровані процедури знаходження рішень.
Також файл займає певну ділянку на носії пам’яті і характеризується ім’ям, типом та іншими атрибутами.