Нововведения информационных технологий 2017


Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.
Нові концепції у теорії штучного інтелекту На сьогоднішній день штучний інтелект (Artifi cal Intelligence, AI) залишається одним із найбільш перспективних і нерозкритих напрямків розвитку інформаційних управляючих систем та технологій.

Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.
► На використанні яких засобів основані методи для аналізу значних обсягів економічної інформації? - 49 - 4.

Нейронні мережі можуть ефективно використовуватись для розв’язання задач прогнозування на основі аналізу часових рядів; ідентифікації об’єктів і класифікації; оптимізації.
В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).