Нововведения информационных технологий 2017


Сегментація покупців Проведемо інтерпретацію кожного сегменту і дамо кожному типу покупців назву (рис.4.2).
Для цього у навчальному посібнику проаналізовано етапи створення ІС та моделі її життєвого циклу, включно з архітектурою.

Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).
Трудомісткий метод.

Вперше ця задача була розв’язана для знаходження типових шаблонів покупок в супермаркетах, тому іноді її ще називають аналізом споживчого кошика (market basket analysis).
Всі нейрони з’єднуються між собою зв’язками, які називаються вагами і визначаються певними величинами – ваговими коефіцієнтами.