Нововведения информационных технологий 2017


Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.
В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).

Це встановлення• залежності вихідних змінних від вхідних.
- 5 - 1.

Специфіка сучасних вимог до обробки інформації робить безсилим як статистичні, так і експертні підходи в багатьох практичних областях, у тому числі і економічних.
Після сегментації можна отримати відомості, які саме сегменти є найактивнішими, які приносять найбільший прибуток, виділити характерні для них ознаки.