Нововведения информационных технологий 2017


І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.
Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.

Можливі варіанти, коли для коду країни-виробника відводиться 2 цифри, а для виробника – наступні 5 цифр; або перші цифри позначають вид товару.
Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.

Приклад дерева рішень Якість побудованого дереваможна оцінити за декількома параметрами: кількість вірно розпізнаних прикладів в навчальному і тестовому наборах даних та кількість вузлів в дереві.
Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.