Нововведения информационных технологий 2017


ІТ можна представити у вигляді схеми (рис.3.1) Обробка (функція, процес) Керування Механізм Вихідна інформація Вхідна інформація Рис.3.1.
Кодування забезпечує унікальну ідентифікацію об’єктів, яка в сукупності з прийнятою системою класифікації чітко визначає місце об’єкта серед йому подібних.

Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.
База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.

Операційна об’єднує операції обробки даних та їх передачі.
Файл – іменована сукупність записів про об’єкти одного типу.