6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.
Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.

Коли після перевірки питання формується певний паттерн, який відсутній у наявному контексті, то передбачення не справджується, формується негативна відповідь і похибка привертає особливу увагу особи.
Після сканування зображення із штрих-кодом сканер визначає наявність на картинці чорних смуг.

забезпечення внутрішньосистемного представлення інформаційних зв’язків в процесі керування.
В період інформаційних технологій з появою комп’ютерних мереж, систем розподіленої обробки даних, розвитку методів і засобів штучного інтелекту на перший план висуваються задачі розробки експертних систем з підтримкою евристичних методів обробки даних, інструментальних комплексів логічного виду, систем індивідуалізації обробки інформації тощо.