6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).
Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.

Кожні 5 років вносяться зміни.
Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).

Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).
Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.