6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Це особливо важливо для етапу проектування баз даних при виділенні інформаційних об’єктів і структурних зв’язків між ними.
Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.

В більшості випадків товари з однаковим призначенням (але різною ціною) поділяються на групи: товари для покупців з низьким рівнем достатку, середнім та високим.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).

Розглянемо декілька наступних прикладів.
Проте сфера застосування цих алгоритмів не обмежується лише однією торгівлею.