6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Поняття символу наведено вище.
Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності.

Групи, підсумки – не використовуються: Таблиця 1.2 Приклад формалізації невпорядкованих даних № Стаж роботи Наявність власного транспортного засобу Сума кредиту (грн.) 1 > 5 років так 25000 2 < 5 років ні 20000 Кількість прикладів (прецедентів) повинна бути значно більшою за кількість чинників.
Життєвий цикл знань.

Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.
Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).