6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
В порівнянні з аналоговими, основною перевагою електронних джерел інформації є їх оперативність ізростаючамасовість (наочний приклад – інформація в мережі Інтернет).

З погляду логіки управління та розміщення інформації на носіях - 19 - розрізняють логічну та фізичну структуру даних.
Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.

Програмний додаток Pictures навчений розпізнавати у монохромних піктограмах, розмірами 32х32 піксела один із 48 стандартних символів.
Процес зберігання інформації теж можна вважати як передачу в часі.