6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.
Приклад ієрархічної системи класифікації студентів: код вузу (001: Європейський університет, 002: університет ім.

Цей крок необхідний для тих методів, які вимагають представлення початкових даних в певному вигляді.
Штучна нейронна мережа – паралельно розподілений процесор, який володіє здатністю до навчання, збереження і представлення знань, набутих на основі досвіду Штучні нейронні мережі, зокрема багатошаровий персептрон, вирішують задачі регресії і класифікації.

4.
В період доінформаційних технологій основна увага при використанні ПК приділялась автоматизації рішень рутинних задач і операцій.