6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Згідно висхідного методу моделювання теоретичні положення ґрунтуються на основі дослідних даних нейрофізіології.
Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.

Від глибини класифікації та кількості створених на кожному рівні угруповань залежить ємність.
У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.

Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
Дерева рішень (decision trees) призначені для вирішення задач класифікації.