6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.
Поняття “інформація” розглядається лише при наявності джерела інформації та її одержувача, а також каналу зв’язку між ними.

Знання – сукупність відомостей з певної предметної області На сьогоднішній день поняття “знання” набуло додаткового змісту: це люди та інформація, піднесені до ступеня засобів поширення• цієї інформації; це вміння знайти потрібну інформацію та потрібних людей для• організації процесу, що спрямований на досягнення поставленої мети.
Невелика тривалість циклу зумовлена відсутністю етапу збереження інформації, оскільки при інтерпретації інформації (тобто вже при сприйнятті і усвідомленні її) можливі наступні варіанти: приймається рішення і інформація втрачає свою значимість; інформація трансформується у нові знання.

не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.
- 26 - Штрихове кодування.