6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.
Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.

- 50 - Методи виявлення знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація;• кластеризація – групування об’єктів на основі даних, що• описують сутність об’єкту.
Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).

Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.