6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


На сьогодні у світі успішно працюють такі провідні наукові центри з проблем дослідження штучного інтелекту як Массачусетський технологічний інститут, Каліфорнійський університет в Берклі, Нейронауковий інститут у Редвуді.
Існує декілька моделей даних, які становлять основу інформаційних систем.

Взаємозв’язок та ієрархія технологій Життєвий цикл інформації.
Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.

Представлення інформації з максимальною (оптимально узгодженою з часом прийняття) швидкістю рішень; 1.3.
Однак, розроблена програмна система має певні недоліки.