6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.
Велика кількість даних наявна у відкритих джерелах, таких як статистичні вибірки, звіти корпорацій, опубліковані результати маркетингових досліджень тощо.

Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.
Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.

Під загрозами будемо розуміти сукупність факторів, які створюють небезпеку для цінної інформації, а саме: можливість несанкціонованого доступу і/або розповсюдження.
Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.