6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.
Переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності забезпечується: а) гіпертекстовими технологіями в) табличним поданням б) графічним поданням г) формалізацією - 47 - 4.

Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases) Системи підтримки прийняття рішень, які містять базу знань і розробляються з використанням методів штучного інтелекту, називаються системами підтримки прийняття рішень на базі знань (Knowledge-based Decision Support Systems).
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.

Невпорядковані дані потрібні для задач, де часовий чинник не має значення, наприклад, оцінка кредитоспроможності, діагностика, сегментація споживачів.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.