6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


1.3.
Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.

Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
Під час обробкиінформаціїнад реквізитами- основами виконують арифметичні операції, а за допомогою реквізитів- ознак здійснюють пошук інформації, її сортування, вибірку, порівняння (логічні операції).

4.3.
Тому значний інтерес має визначення інваріантів технологій, тобто опорних структур даних і процесів, які можуть бути досить стабільними властивостями і характеристиками гнучкої інформаційної технології.