6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.
Рис.3.4.

Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.
Часто при видобуванні знань основну увагу приділяють механізмам аналізу даних, не враховуючи важливість попередньої обробки та очищення даних.

Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.
Системимультимедіа забезпечують роботу з багатьма інформаційними середовищами: нерухомим зображенням і рухомим відео, анімованою комп’ютерною графікою, текстом і звуком.