6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


jabberwacky.com/chatjoan), яка побудована як самонавчальна система, яка формує репліки з бази даних, яка наповнюється під час розмов з людьми.
Релевантна інформація (від англ.

Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.
Проведений аналіз структури ІТ у посібнику дозволяє трактувати технологію як сукупність процесів, що використовують засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).

Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.