Нововведения информационных технологий 2017


Об’єкти всередині кластера повинні бути “подібними” один на одного і відрізнятися від об’єктів, що увійшли до інших кластерів.
Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.

4.2.
При цьому спочатку будуються економіко- математичні моделі, а потім – здійснюється їх комп’ютерна реалізація з використанням інструментальних засобів – мов програмування, серед яких необхідно відзначити мову R.

Передача інформаціїздійснюється за наявності передавача, приймача і каналу зв’язку.
Використовується для рішення неструктурованих задач.