Нововведения информационных технологий 2017


Цілком таємна інформація є доступною чітко обмеженій групі осіб з відповідними повноваженнями.
Початкова множина об’єктів поділяється на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак у: а) змішаному методі в) фасетному методі б) ієрархічному методі г) немає вірної відповіді - 33 - 9.

В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.
Якщо проаналізувати звіт про продажі товару в потрібному регіоні з точки зору пропорційного розподілу суми продажів для кожної категорії достатку покупців, то можна припустити, що чим більше частка від продажу дорогих виробів з однієї товарної групи, тим більше середня платіжна спроможність мешканців даного регіону.

Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.
Кодування забезпечує унікальну ідентифікацію об’єктів, яка в сукупності з прийнятою системою класифікації чітко визначає місце об’єкта серед йому подібних.