Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.
При формуванні вказаних класифікаторів використовується, як правило, ієрархічна система класифікації з серійно-порядковою системою кодування.

Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.
Перевірку відповідності надрукованого штрихового коду його параметрам, що задані у стандартах, роблять за допомогою верифікатора – пристрою, який вимірює числові значення його геометричних та оптичних характеристик.

1.4.1.
Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.