Нововведения информационных технологий 2017


► Що таке гіпертекстові технології? ► Що таке мультимедійні технології? ► Як використовуються цифрові технології у видавничій справі? ► Назвіть основні характеристики інформаційної технології.
В період доінформаційних технологій основна увага при використанні ПК приділялась автоматизації рішень рутинних задач і операцій.

Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.
Такий порядок реєстрації дозволяє виключити можливість появи двох різних товарів з однаковими кодами.

1.2.
До наших часів дійшли його продукти у вигляді наскальних зображень, усної народної творчості, символів на предметах побуту, тощо.