Нововведения информационных технологий 2017


Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.
Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.

та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.
Достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю.

Вхідна інформація, ідея програмна реалізація Захист Загрози плагіат копіювання модифікація знищення піратство хакерство модифікація нанесення шкоди Зовнішнє середовище створення Інформаційний продукт Документація Програмний продукт Рис.3.2.
Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.