Нововведения информационных технологий 2017


Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
Сукупність інформаційних потоків, які характеризують роботу, пов’язану з виконанням певної функції чи з діяльністю певної галузі, називають інформаційною підсистемою.

Кожний код повинен позначати лише один об’єкт класифікації.
Для створення штрихових кодів та етикеток або ярликів із штрих-кодовими позначками розроблені спеціальні програми.

► Опишіть особливості систематизації даних.
При цьому у програмі процесора ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримується версія мови програмування Basic, є вбудована можливість, окрім створення і застосування макросів, ще й написання власних підпрограм і модулів.