Нововведения информационных технологий 2017


Запропонований підхід орієнтований на економічну сторону ІТ та розглядає економічну інформацію, їївластивості, способиформалізованогоописудлякласифікації та узагальнення.
Штучний нейрон складається з входів (синапсів), суматора, нелінійного перетворювача і виходу (аксона).

Однією із важливих дій при цьому є визначення способу представлення даних.
► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.

При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.
Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.