Нововведения информационных технологий 2017


В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).
У випадку машинного представлення інформації синонімами поняття “реквізит” можуть бути “поле”, “елемент”, “атрибут”.

В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.
Способи обробки інформації в нейронних мережах поділяються на: асоціацію (взаємозв’язок між інформацією (образом) на вході• системи і інформацією (образом), що зберігається в системі); класифікацію (вказати або оцінити приналежність образу до• відповідного класу).

Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
Життєвий цикл інформації є досить коротким.