Нововведения информационных технологий 2017


Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.
1.3.

Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.

Класифікатор створено на підставі Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, яку було укладено 15 червня 1957 року (переглянутої 14 липня 1967 року у Стокгольмі та 13 травня 1977 року у Женеві, а також зі змінами від 28 вересня 1979 року).
Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.