Нововведения информационных технологий 2017


- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).
Завдяки можливості відтворення інформації на матеріальних носіях (дерев’яні, вкриті воском або глиняні таблички, папірус, шкіра) утворюються перші сховища інформації – бібліотеки.

Ці елементи називають інформаційними одиницями.
Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.

Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.