Нововведения информационных технологий 2017


Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.
У теоретичних напрямах розвитку систем штучного інтелекту розрізняють дві провідні гілки, які відповідають висхідним та низхідним методам моделювання.

Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.
Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.

Знання – сукупність відомостей з певної предметної області На сьогоднішній день поняття “знання” набуло додаткового змісту: це люди та інформація, піднесені до ступеня засобів поширення• цієї інформації; це вміння знайти потрібну інформацію та потрібних людей для• організації процесу, що спрямований на досягнення поставленої мети.
Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.