Нововведения информационных технологий 2017


29-ю державами.
Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.

Інформаційна технологія оперує такими об’єктами,як інформація (довільні відомості про подію, сутність чи процес, знання (сукупність відомостей з певної предметної області) та дані (відомості, які є необхідними для формулювання висновків і прийняття рішень).
Попередня обробка даних.

До задач трансформації даних відносяться: плаваюче вікно, зведення типів, виділеннячасовихінтервалів, перетворення безперервних значень в дискретні і навпаки, сортування, групування та інше.
► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.