Нововведения информационных технологий 2017


Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.
За фасетним методом класифікації код студента Петренка М.П., що навчається на стаціонарі за спеціальністю “фінанси” з початковою середньою освітою матиме наступний вигляд: Петренко М.П., стаціонар, фінанси, середня.

Найчастіше такі проблеми виникають з якісними характеристиками.
Сумісність кодів для різних рівнів управління забезпечується засобами Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК).

Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.
забезпечення внутрішньосистемного представлення інформаційних зв’язків в процесі керування.