Нововведения информационных технологий 2017


Знаючи прогнозне значення, його можна використовувати, наприклад, в додатках оптимізації для кращого розміщення товару на складі.
Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.

Необхідно зазначити, що вибір засобу для обробки інформації обумовлюється властивостями поставленої задачі.
Визначити спосіб представлення (формалізувати) деякі дані буває легко – наприклад, об’єм продажів в гривнях – це певне число.

Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.
Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.