Нововведения информационных технологий 2017


01 Рис.2.2.
Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.

Властивості інформаційної технології і вимоги до неї Інформаційна технологія представляє собою комплекс збору, передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації, що реалізована сучасними засобами.
Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.

Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.
Детальніше інформаційні та програмні продукти розглянемо в наступних розділах.