Нововведения информационных технологий 2017


Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.
Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.

Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.
Послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій, це: а) виробничий процес в) технічний процес б) технологічний процес г) дослідницький процес 6.

Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.
Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.