Нововведения информационных технологий 2017


В період доінформаційних технологій основна увага при використанні ПК приділялась автоматизації рішень рутинних задач і операцій.
Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.

Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.
Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.

Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.
Інформаційна технологія Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія, і не енергія, а інформація, то: інформаційна технологія – це сукупність процесів, що використовує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища.