Нововведения информационных технологий 2017


Розглянуті у посібнику експертні технології видобування знань та прийняття рішень – виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases), технологія аналітичної обробки даних в реальному часі (OLAP), технологія аналізу сховищ даних (Data Mining), нейромережні технології штучного інтелекту та експертні системи дозволяють з більшою ефективністю отримати знання на основі аналізу прихованих закономірностей у масивах даних та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення, використовуючи сучасні програмні засоби.
Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.

Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).

Результатом технології є: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) продукти в) сировина б) документація г) послуги 5.
Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.