Нововведения информационных технологий 2017


Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.
Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.

Третім етапом розвитку інформаційних технологій можна назвати періодпоявиішвидкоговпровадженнямеханічнихзасобівобробки, зберігання і передачі інформації, таких як друкарська машинка чи арифмометр.
Процес визначається вибраною людиною стратегією і реалізовується за допомогою сукупності різноманітних засобів та методів.

Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.
Наприклад, якщо при створенні медичної системи діагностики подавати тільки відомості про хворих, то система не знатиме про існування в природі здорових людей.