Нововведения информационных технологий 2017


Знання в цьому сенсі є інформацією, яка зберігається в пам’яті систем штучного інтелекту, містить в собі відомості про об’єкти і зв’язки предметної області, процеси взаємодії об’єктів в часі і просторі, якаміститьправила, на основі яких виконується логічне доведення.
Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.

Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.
Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.

Впорядкованість рядків не є обов’язковою.
Після сканування зображення із штрих-кодом сканер визначає наявність на картинці чорних смуг.