Нововведения информационных технологий 2017


Вимога щодо однакового опису даних для всієї системи збору досягається: а) формалізацією в) класифікацією б) уніфікацією г) впорядкуванням 4.
Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.

Представлення інформації з максимальною (оптимально узгодженою з часом прийняття) швидкістю рішень; 1.3.
За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.

В даному випадку кількість сегментів визначалась кількістю груп товарів.
Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.