Нововведения информационных технологий 2017


Під час обробкиінформаціїнад реквізитами- основами виконують арифметичні операції, а за допомогою реквізитів- ознак здійснюють пошук інформації, її сортування, вибірку, порівняння (логічні операції).
Позитивні сторони застосування ієрархічного методу класифікації: пристосованістю до обробки;• звичність;• велика інформативність кодів, які мають змістове навантаження.• Недоліки: жорсткість структури, яка зумовлена фіксованістю ознак і• їхньою послідовністю.

Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.
Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).

Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).
Ситуацію, що склалася у наукових поглядах з даного напрямку можна охарактеризувати як революційну, і таку, яка передбачає найближчим часом розробки ефективного методу її розв’язання.