Нововведения информационных технологий 2017


Нейромережа складається з декількох шарів: вхідний, внутрішній (прихований) і вихідний шари.
Використовується для рішення неструктурованих задач.

З’явилась можливість передачізначних обсягів інформації на великі відстаніз достатньо великою швидкістю (телефон, телетайп), зберігання їх на магнітних носіях.
Аналогічно існує 128-розрядна система UРC/EAN-128.

Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.
4.3.