Нововведения информационных технологий 2017


Ієрархічний метод класифікації відрізняється кількістю рівнів (ступенів) класифікації, глибиною, ємністю і гнучкістю.
Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.

В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).

Інформаційна технологія як система має наступні властивості: доцільність;• наявність компонент і структури;• взаємодія з зовнішнім середовищем;• цілісність;• розвиток в часі.• - 38 - В загальній концепції інформаційної технології є діалектичний взаємозв’язок – розвиток інформаційної технології вимагає вдосконалення засобів, які її забезпечують і, навпаки, поява певних засобів вимагає створення нових прийомів, методів і способів.
Серед методів першої групи в економіці поширені методи математичної статистики, що вирішують спектр задач, проте не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних.