Нововведения информационных технологий 2017


Тому значний інтерес має визначення інваріантів технологій, тобто опорних структур даних і процесів, які можуть бути досить стабільними властивостями і характеристиками гнучкої інформаційної технології.
Тестові завдання 1.

В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.
Послідовні шаблони – встановлення закономірностей між пов’язаними у часі подіями Розглянуті вище задачізнайшли широке застосування при видобуванні знань економічного характеру.

Складають 10% від всіх покупців.
асоціація – виявлення закономірностей між пов’язаними• подіями.