Нововведения информационных технологий 2017


Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.
Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.

Прикладами постійної інформації можуть бути такі величини як число π, міжнародна система одиниць СІ, тощо.
Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.

Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.
Обчислювальне середовище має операційну і інформаційну компоненти.