Нововведения информационных технологий 2017


Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори).
Наприклад: вхідні дані надходять в інформаційну систему у вигляді інформаційних повідомлень.

В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.
Декомпозиція цілей інформаційної технології Основною метою систем чи підсистем, що розробляються, є необхідність отримання бажаного результату в межах деякого інтервалу часу.

Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.
Головна перевага KDD в тому, що отримані у такий спосіб знання можна розповсюджувати.