Нововведения информационных технологий 2017


Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.
Знищення, з точки зору життєвого циклу даних, не представляє інтересу, оскільки причиною видалення є втрата інформативності даних.

За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.
Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).

Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.
Інформаційні процеси поділяють на: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) процес циркуляції в) процес переробки б) процес знищення г) процес здобуття 8.