Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, в задачі прогнозування залежноювеличиноює обсяги продажів, а чинниками, що впливають на цю величину, можуть бути попередні обсяги продажів, зміна курсу валют, активність конкурентів і т.д.
При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.

Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
Дерево цілей описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми.

Інформаційний потік – сукупність масивів, що відносяться до однієї з частин процесу управління об’єктом Для інформаційних технологій важливим є визначення інформаційних потоків від джерел інформації до користувача.
► Охарактеризуйте роль поняття ЖЦ в технології ► Етапи життєвих циклів.