Нововведения информационных технологий 2017


При кредитуванні це може бути, наприклад, віднесення клієнта за певними ознаками до однієї з груп ризику.
Одним із прикладів практичного застосування HTM-систем може служити демонстраційний додаток Pictures, що призначений для розпізнавання образів.

У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.
Кожен вузол дерева характеризується підтримкою і достовірністю: підтримка – загальна кількість прикладів, що класифіковані• певним вузлом дерева.

Нейромережа складається з декількох шарів: вхідний, внутрішній (прихований) і вихідний шари.
Кодування забезпечує унікальну ідентифікацію об’єктів, яка в сукупності з прийнятою системою класифікації чітко визначає місце об’єкта серед йому подібних.