Нововведения информационных технологий 2017


Специфіка сучасних вимог до обробки інформації робить безсилим як статистичні, так і експертні підходи в багатьох практичних областях, у тому числі і економічних.
На цьому кроці застосовуються різні алгоритми для видобування знань.

Нейронні мережі можуть ефективно використовуватись для розв’язання задач прогнозування на основі аналізу часових рядів; ідентифікації об’єктів і класифікації; оптимізації.
Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.

Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.
Нижній шар вузлів отримує вихідну інформацію від рецепторів, роль яких може виконувати функція читання файлу з даними, і виводити як передбачення інформацію, очищену від завад; створення вузлів верхнього шару трактується як найбільш узагальнений результат аналізу вихідної інформації.