Нововведения информационных технологий 2017


Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).
- 5 - 1.

Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.
Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.

Виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases, KDD) – це послідовність дій, яку необхідно виконати для побудови моделі (видобування знань).
В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.