Нововведения информационных технологий 2017


Найбільш поширеними кодами є американський Універсальний товарний код UPC (Universal Product Code) і Європейська система кодування - 28 - EAN (European Article Numbering) з товарними номерами EAN-13, EAN- 8, UPC-A, UPC-E і 14-розрядним кодом транспортного упакування ITF-14.
“Принципи нейродинаміки”, де була запропонована модель персептрона.

Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.
Операційна об’єднує операції обробки даних та їх передачі.

- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.
Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.