Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.
та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.

Ознака класифікації – це властивість або характеристика об’єкта, за якою здійснюється класифікація Ознаки класифікаціїможутьмати кількісне (стаж, оклад, вік) або якісне (професія, посада, галузь) значення.
Розглянуто також основні технології, що використовуються на кожному з етапів життєвого циклу ІС, для оптимізації процесів її проектування та функціонування.

Створення нового інформаційного продукту, як правило, вимагає видобування знань шляхом обробки і узагальнення різнотипних даних економічного характеру, отриманих із різних джерел.
Наприклад, необхідно отримати прогноз обсягів продажів на наступний місяць.