Нововведения информационных технологий 2017


Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.
Дані трансакцій повинні містити наступний мінімум інформації: код трансакції, дата і час трансакції, код товару та кількість, сума покупки.

Тому на сьогоднішній день, за думкою багатьох вчених даного наукового напрямку існує думка, що розроблена програмна система Numenta, яка ґрунтується на теоретичних концепціях моделі штучного інтелекту Д.
Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.

Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності.